Our story / Naša priča

Our story began accidentally 12 years ago ...  /  Naša priča počela je slučajno prije 12 godina...

 

Edivo Dubrovnik

Five years ago we came up with the idea to start this project, although the story started accidentally twelve years ago, when like a gift we received one bottle of wine which had on top remains of ancient amphorae, the real story started by joining with Ivo Šegović, who engaged in viticulture in Janjina.

"The idea of immersion bottles and amphorae under the sea seemed feasible, but it took time to check a lot of things and explore."

The real story began in 2011. when we made the first wine and began with the research, and the first amphorae were dropped in late 2013. and early 2014.
Research if is it even possible something like that, started in several different locations around the peninsula of Pelješac. With the bottles we immediately found out, but with amphorae was difficult in the beginning. It was necessary to investigate whether it can be possible to put glass bottle directly in an amphora, because wine could lose quality by penetration of the sea. We decided to use a glass bottle 0.75L that goes in a clay amphora, and the whole thing goes under the sea. Of course, all that we protected with good cork and with two layers of rubber.
All amphorae are arranged in cages, and secured with the padlock to prevent the theft. We point out that the initial ten locations over time has been narrowed to three.

Edivo Navis Mysterium Amphora

Još prije pet godina došli smo na ideju pokrenuti ovakav projekt, premda je priča počela slučajno još prije dvanaest godina, kada je na dar dobivena jedna boca vina koja je na vrhu imala ostatke stare amfore, prava priča je krenula udruživanjem sa Ivom Šegovićem, koji se bavi vinogradarstvom u Janjini.

"Ideja o uranjanju boca i amfora u more činila se izvedivom, ali je trebalo vremena kako bi se puno toga provjerilo i ispitalo."

Prava priča počinje 2011. godine kad smo napravili prvo vino i počeli s istraživanjem, a prve amfore su bačene krajem 2013. i početkom 2014. godine.
Istraživanje da li je takvo nešto uopće moguće, krenulo je na nekoliko različitih lokacija oko poluotoka Pelješca. S bocama smo to odmah utvrdili, ali s amforama je u početku bilo poteškoća. Trebalo je vidjeti može li se staviti direktno staklena boca u amforu, jer bi vino moglo izgubiti na kvaliteti, može doći do prodiranja mora. Odlučili smo se za staklenu bocu 0,75L koja ide u glinenu amforu, a sve to skupa ide u more. Naravno, sve je trebalo zaštititi dobrim čepom i na to staviti dva sloja gume.
Sve amfore posložene su u kavezima, a stavljen je i lokot kako bismo spriječili krađu. Ističemo kako je s početnih desetak s vremenom broj lokacija sužen na tri.

Edivo Pelješac grozd Edivo Pelješac vinograd i more Edivo Pelješac vinograd i more Edivo Pelješac zalaz sunca
Edivo inspiracija
Edivo Navis Mysterium Amphora
Edivo Navis Mysterium Amphora
Edivo wines
Edivo vina dubrovački vijesnik Edivo vina dubrovački vijesnik