Gallery / Galerija

A picture is worth a thousand words... / Slika govori više nego tisuću riječi...

A method of production
On the sunny slopes of Pelješac peninsula, Premium wine Plavac Edivo is produced with a great deal of care and love… After it has been bottled and placed in a terracotta amphora, it is sunken under the sea to the depth of 18-25 meters. All of them are perfectly stored, laid on its cork and scattered on several locations of Pelješac aquatorium. It ages in bottles for three months, and later on under the sea for one to two years...

Postupak proizvodnje
Na sunčanim padinama poluotoka Pelješca s puno pažnje i ljubavi proizveden je vrhunski plavac Edivo… Nakon što je plemenito vino preliveno u boce stavljeno je u glinenu amforu i spušteno na dubinu od 18 do 25 metara. Sve su pravilno uskladištene, polegnute na čep i razbacane na nekoliko lokacija u more kod poluotoka Pelješca. Vino stoji u bocama tri mjeseca, a u morskim dubinama od jedne do dvije godine…

Navis Mysterium

Final products / Konačni proizvodi

Under the sea / Pod morem

How to open and serve Navis Mysterium Amphora /
Način otvaranja i posluživanja Navis Mysterium Amfore

Open days - Pelješac cellars / Dani otvorenih vrata peljeških podruma

Vrh