Morsko blago

Ivo Šegović pregledava vino u amforama na dnu mora u blizini Žuljane, Hrvatska.Cijelu priču pročitajte na poveznici: https://www.brecorder.com/2018/09/28/442390/sea-treasure/

vijesti i priče

Epoha Times

Vinari stare boce crvenog ispod Jadranskog mora 700 dana za 'Okus oceana' Možete pročitati cijelu priču koju čujete

Opširnije »
Moje nagrade