Priča o podvodnom vinu - Navis Mysterium

Navis Mysterium - jedinstveni amfori polni za vino potoci u Jadranskom moru

Edi Bajurin iz Dubrovnika pravi jedinstveni suveniri - Navis Mysterium, amfora polna so vino. Bajurin gi potopuva amforite so šiše vino u Jadransko more, koji se potoka prevara u originalnom proizvodu.

Pročitajte više na poveznici: http://bi.mk/navis-mysterium-unikatni-amfori-polni-so-vino-potopeni-vo-jadranskoto-more/

vijesti i priče

Epoha Times

Vinari stare boce crvenog ispod Jadranskog mora 700 dana za 'Okus oceana' Možete pročitati cijelu priču koju čujete

Opširnije »
Moje nagrade