The story of the underwater wine – Navis Mysterium

Navis Mysterium – уникатни амфори полни со вино потопени во Јадранското море

Еди Бајурин од Дубровник прави уникатни сувенири – Navis Mysterium, амфора полна со вино. Бајурин ги потопува амфорите со шише вино во Јадранското море, кои потоа се претвораат во оригинален производ.

Read more on the link: http://bi.mk/navis-mysterium-unikatni-amfori-polni-so-vino-potopeni-vo-jadranskoto-more/

Similar Posts