Vina Edivo na Dromedaru.sk

Naši podvodni vinski podrumi slušani su kao jedno od najzanimljivijih vinograda u Europi u nedavnom češkom članku.
Možete pročitati cijelu priču ovdje

vijesti i priče

Epoha Times

Vinari stare boce crvenog ispod Jadranskog mora 700 dana za 'Okus oceana' Možete pročitati cijelu priču koju čujete

Opširnije »
Moje nagrade