Wine / Vina

Navis Mysterium the Sea Mystery... / Navis Mysterium je brodska tajna...

Edivo Navis Mysterium

Navis Mysterium - The Sea Mystery. A mystery is everything, from wine-making procedures to the other, original Croatian product you will not find anywhere. We offered a story that belong to our land, that people will definitely talk about.

Each bottle is unique, real unique, the product of great love, effort and time. The unique essence of the Adriatic Sea, exquisite wine 'Plavac 2012' from Janjina, clay that is baked in Petrinja, stands made of wrought iron from Sisak, pinewood boxes which are made in Varaždin, glass, cork ... Everything is pure Croatian product.

Edivo Navis Mysterium Amphora

Navis Mysterium - Brodska Tajna. A tajna je sve, od procedure pravljenja vina do ostalog, originalan hrvatski proizvod kakvog nigdje nećete naći. Ponudili smo priču koja potpuno pripada ovom našem kraju, o kojem će ljudi definitivno pričati.

Svaka boca je jedinstvena, pravi unikat, proizvod velike ljubavi, truda i vremena. Jedinstveni sukus Jadranskog mora, vrhunskog vina 'Plavac mali 2012' iz Janjine, gline koja se peče u Petrinji, postolja od kovanog željeza iz Siska, borovine za kutije koje se rade u Varaždinu, staklo, pluto... Sve je čisti Hrvatski proizvod.

Srebrna medalja Sabatini 2015

7.11.2015

Sabatini 2015

Silver medalist for quality
Organized by the Association of Dalmatia and the Croatian Association of wine-producing towns, under the auspices of the President of the Republic of Croatia, the luxury hotel Alga in Tučepi was held the jubilee 25th International Meeting of Wine Growing Sabatina 2015.

Osvojena srebrna medalja za kvalitetu
U organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije i Hrvatske udruge vinarskih gradova, pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH, u Bluesun hotelu Alga u Tučepima održan je jubilarni 25. Međunarodni susret vinogradara i vinara Sabatina 2015.

Navis Mysterium

Navis Mysterium

Sea Mystery

Sea mysteries are always related with nautical maps, captain’s logs or passionate romances with tragic end. Although most of them are discovered after centuries of laying on the sea bed, they still draw great attention. If the headline made you think that we discovered a shipwreck or a log, we haven’t. We are offering you a whole new mystery. A mystery that will surprise you and show you all the creativity of a Dalmatian hard working farmer.

This Secret will bring you unlimited pleasure of Pelješac sun, rough soil, and sweaty hands of hard working farmers that for centuries live of the soil hidden between the rocks.

…Even the old Greeks stored their wine in amphoras (amphorae vinarie). Exactly those amphoras are the ones mostly found in the Adriatic Sea. Wine amphoras were elongated, with a thin layer of resin coated on the inside. That resin coating protected the wine and gave it a specific and noble pinewood aroma.
Life of the Greeks was implemented with wine that often had spiritual significance. It had its own god – Dionysus. Especially celebrated in wine regions, and thanks to its character, beauty and strength of cult, Dionysus was favourite among common people…

Thousands of years later, a group of young wine enthusiasts go back to the roots. They give back the wine to the sea that will find its way to your table after couple of months of aging with sea organisms.

On the sunny slopes of Pelješac peninsula, Premium wine Plavac Edivo is produced with a great deal of care and love… After it has been bottled and placed in a terracotta amphora, it is sunken under the sea to the depth of 18–25 meters. All of them are perfectly stored, laid on its cork and scattered on several locations of Pelješac aquatorium. It ages in bottles for three months, and later on under the sea for one to two years...

The result is a perfect thermal conditions, creating a beautiful layer of shells, corrals and algae. We have try it, and believe us… Wine does not lose any of the aroma, quality or color. Natural cooling in an ideal conditions and a perfect silence improved the quality. Try it and see it yourself. Bring home an unique souvenir from the depths of the Adriatic sea.

Yours EdivO

Navis Mysterium

Navis Mysterium

Brodska tajna

Brodske tajne uvijek se vezuju uz nautičke mape, kapetanove dnevnike ili strastvene ljubavi s tragičnim završetkom. Iako se većina njih pronađe nakon stoljeća ležanja u olupini na morskom dnu uvijek su aktualne i ljudima zanimljive. Ako ste u naslovu pomislili da smo otkrili olupinu ili dnevnik, nismo. Mi Vam ovdje donosimo jednu potpuno drugačiju tajnu. Tajnu koja će vas razveseliti i pokazati svu kreativnost dalmatinskog težaka.

Tajnu koja Vam donosi neograničeno uživanje u blagodatima pelješkog sunca, škrte zemlje i znojnih ruku težaka koji stoljećima živi od ono malo zemlje skrivene između škarpi.

…Još su stari Grci prevozili vino u amforama (amphorae vinarie). Upravo je najviše vinskih amfora pronađeno u jadranskom podmorju. Vinske amfore najčešće su bile izdužena oblika, a s unutarnje strane su premazivane tankim slojem smole. Smolasti premaz štitio je unutrašnje stjenke od propustljivosti, a uz to je vinu davao specifični I plemeniti okus bora.
Život Grka bio je protkan vinom koji je često dobivao kultno značenje. Ono je imalo i svog boga – Dioniza. Osobito se slavi u vinogradarskim krajevima, a zahvaljujući svom karakteru, ljepoti i snazi kultnog obreda, Dioniz je bio omiljeno božanstvo širokih narodnih slojeva…

Tisućama godina kasnije skupina mladih zaljubljenika u vino vraća se korijenima. Vraćaju vino moru, otkud će nakon nekoliko mjeseci simbioze s morskim organizmima u posebno napravljenoj amfori, doći na vaš stol.

Na sunčanim padinama poluotoka Pelješca s puno pažnje i ljubavi proizveden je vrhunski plavac Edivo… Nakon što je plemenito vino preliveno u boce, stavljeno je u glinenu amforu i spušteno na dubinu od 18 do 25 metara. Sve su pravilno uskladištene, polegnute na čep i razbacane na nekoliko lokacija u more kod poluotoka Pelješca, Vino stoji u bocama tri mjeseca, a u morskim dubinama od jedne do dvije godine…

Posljedica toga su idealni termalni uvjeti, a na amforu se s vanjske strane hvataju alge, crvi, koralji i svi žitelji netaknutog podmorja. Probali smo i vjerujte. Vino ne gubi na kakvoći, okusu i boji. Prirodno rashlađivanje u idealnim uvjetima unaprijedilo je kvalitetu. Probajte i uvjerite se sami i ponesite kući jedinstveni suvenir iz morskih dubina.

Vaš EdivO

Navis Mysterium

Order Your Wine Here / Naručite ovdje Vaše vino

Premium Wine Plavac Edivo / Vrhunsko vino Plavac Edivo
Navis Mysterium Bottle / Navis Mysterium boca
Navis Mysterium Amphora / Navis Mysterium amfora
Vrh